ผลงานการติดตั้งสถานีวิทยุทั่วทั้งภาคอีสานขอบคุณ
สำหรับการรับชมผลงานครับผม